Kompetenčni center

Kompetenčni center za razvoj kadrov v vodarstvu (KOC VODARSTVO) je konzorcij 21 panožnih podjetij ter kadrovskega partnerja. Partnerstvo pokriva vsa javna podjetja (JP) na tematskem področju: specializirana za oskrbo s pitno vodo, specializirana za odvajanje in čiščenje, kakor tudi podjetja, ki pokrivajo obe področji. Skupno zaposluje 1814 ljudi na izbranih profilih, ki bodo udejanjili min. 1790 vključitev v usposabljanja.

KOC VODARSTVO je eden izmed 11 centrov, ki je bil izbran v okviru javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje 2017 do 2018 v okviru 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe 10.1 »krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanja znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno s poklicnim usmerjanjem in validiranjem pridobljenih kompetenc« in specifičnega cilja 10.1.2 »Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela«.

Predmet razpisa, s skupno višino sredstev 3.967.000,00 EUR, je bil sofinanciranje vzpostavitve in delovanja najmanj 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge / področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost kadra, konkurenčnost zaposlenih, podjetij in slovenskega gospodarstva na splošno.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020.

Skupna višina odobrenih sredstev za izvedbo operacije je 241.493,00, € od katerih 193.194,40 € prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 48.298,60€ sredstev pa se zagotovi iz proračuna Republike Slovenije. Operacija se financira od 1.3.2017 do 31. 12. 2018.

O nas

Kompetenčni center za razvoj kadrov
v vodarstvu

Kromberk, Cesta 25. Junija 1 b

5000 Nova Gorica

T:   05 / 339 11 50

F:   05 / 339 11 28

E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Galerija